HomeOntmoetingenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 589.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

.r
DE VREEMDE DOOD
Mijn peinzen kan den vreemden dood niet loven _
Die me u welhaast voor steeds genomen had:
Uw lichaam dat mijn droom ontroerd bezat,
Uw bleek gelaat welks lach mijn smart kan dooven. Q gg,
t
Dan had ik u nooit bevend meer omvat,
Nooit meer uw haar gestreeld, zijn geur gesnoven, .‘
Met u nooit meer door zomers blijde hoven
Gedwaald of laat door de avondlichte stad. 2
-» Neen 't is niet wreed dat na een zalig zwerven tj·& i.
Door vreugde en hoop en stilte en droefenis
Wij eindelijk een koele rust verwerven, E5
Maar nu: mijn ziel is bang en ongewis,
Ik kan uw warmte, UW ZHChthCid IIOQ Ilièt dC]_‘V€f)_, _
Uw liefde die zoo zoet­vertroostend is.

"' """”"""°w ’ ,.._ ‘ .; ` "w iá i = ‘ . ? " ° "" “ " : i‘*·