HomeOntmoetingenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 505.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

r """‘“
MV

f, DE LEEGTE
al ~
gl _,. Eenmaal hebt gij mijn stil vertrek gewijd
2_’° Met even uw ontroerde aanwezigheid,
2 V 5 i Met tooverklank van zoet~gesproken woorden
‘ En teedere gebaren die bekoorden.
j M · ‘g Ik had dat uur in zaligheid verbeid,
{ » Met vreugd gevuld den al te langen tijd, ­­·
l' En nu: in troeble bitterheid versmoorden
r l De droomen die me in eenzaamheid behoorden.
_ , Uw afzijn pijnt mij als een staag gemis
§ il Nu 'k voelde wat uw lieve wezen is
Q l- Temidden van de vaag-beminde dingen.
ge. .
j ` En alles staat zoo nutteloos en stom:
De boeken en de meublen rond mij om
,, ` Zi`n dof en vreemd, zi`n dóóde erinnerin en.
ë 1 1 9
5
i _
*= _. , 20 E
I
ll
,
ü Q 1