HomeOntmoetingenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 607.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

+ ‘l;

1-1Eir L1cHTE BEELD
Q Als wij, na nachten loom van liefde, ontwaken F j
j En onze droom verkwijnt in 't morgenlicht
¤ Zal, lief, mijn hand uw naaktheid streelend raken, A ,
Uw zachte leden en uw aangezicht. ‘ ‘`,_ , gj
i i
l ' En al de dagen naar wier stil genaken gg
l Zoo lang ons droef verbeiden was gericht A
* Zullen wij samen zoete vreugden smaken '"g «
En fluistrend aan of mi'mren, de oo en dicht. . ^
Q _
En als de grijze schemeringen zijgen
Zullen wij door haar teederheid ontroerd _
Ons baden in een wijde zee van zwijgen, ,
,
Tot ons het donker weer ter sponde voert ·
. Waar mijn verlangen tot uw lach zal nijgen, *
Ons beider ziel door één geluk omsnoerd.

l 19
ïï
rl
··. , t*·