HomeOntmoetingenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 583.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

X;
HERGEBOORTE ; ,_
Het is mij, lief, als had ik u verloren _ F `
En of ik u nu eindlijk wedervond: ‘ 5
Uw wezen draagt weer 't eigen stil bekoren l j g
Dat eens mijn zachte deernis heeft gewond. V,
Ween nu niet meer. Ik zal u toebehooren: l
Mijn droefenis die zooveel leeds weêrstond,
Mijn fel verlangen dat geen angst kon smoren, i
.. • •. I
Mijn sterke trots dien gij toch overwont. , i ,
En samen zullen we ons dien vreê bereiden
Dien nu het leven nimmer voor ons heeft
En dien wij anderen zoo diep benijdden. = ‘ j
Dan zijn, van vreemde teederheid doorbeefd, [ j
Nachten en dagen één eindloos verblijden, _ ‘#’
' Een heerlijk feest daar liefde neemt en geeft. l· L
ä
l l
· ri- t · , ­, » ,i » · . ï ­.; , ,,·i ­«« s+=
‘ ‘ ‘ ‘F*‘ *.baï‘=# "”·‘r* ·=‘­ »ç·==·‘·ï#’ vt -··­= ­ · . ‘~«‘**= ~x=«=@ ¢$«··+wè%=m·v<ir·~¤~·=#‘·; ··~·‘.