HomeOntmoetingenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 513.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

is ”
r
O DE VERLOREN VROUW
f; J Een grauw verdriet is in mijn ziel begonnen,
K- . .
1 De dag is triest en vol onduldbaar wee. . .
2 _ ` Ik weet het nu: 'k heb mij te laat bezonnen,
; ' Geen deelt mij ooit meer van zijn deernis meê.
V Vroeger ben ik mijn eigen zelf ontronnen,
g Wellust verkoor ik boven zoelen vreë.
F ‘ En thans, helaas! ik geef mij laf verwonnen:
V Ik ben een wrak op zwalpend~zwarte zee.
,‘ _ Ach vond ik één die zat van vreugde en zwerven
De troosting zoekt die ik zoo droef ontbeer
r ' En die als ik 't geluk heeft moeten derven:
ë, I , ,
’ k Zou hem weêr vrouw zijn, balsem voor zijn zeer,
4 En willoos in zijn armen zou ik sterven
L l` Dien zaalgen dood dien ik zoo fel begeer. ‘
r
, , 16
tf
~Jt, ‘