HomeOntmoetingenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 551.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

_ , ii , . Y I . . . . .r · » . I V --~ Y II I “­.I­ luü ’ ·'_I r :
E L g e
DE SCHOONE HERFST
i J Naar dezen herfst had ik ontroerd gewacht
E Als naar een nacht van zwoel~doorgeurde'droomen:
. Naar 't koele licht en naar de gouden boomen
* In grauwen nevel langs de smalle gracht.
De dagen waren vreemd van veege pracht,
«, ­ Een felle gloed scheen alles te doorstroomen:
kg- ~ De bloemen baarden huivrend­zoete aromen
g 4 En wreede kleuren, bont en brandend-zacht.
l En als ik trad onder het droeve woeden
jr Van stilte en weelde en lust den dood gewijd
Voelde ik een beven door mijn leden spoeden,
»·r' l
` · Maar ook, diep in mijn ziel die bang~verblijd
­ Den rijkdom dronk, het matelooze bloeden
~ J Van schrijnende angst en heete onzekerheid.
Er 2
Y 14
l
x iä
K n l
H2.;
in iin, @