HomeOntmoetingenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 531.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

Al yr gw, . al y · . I E nl _' _"·“­~ ~,..­‘­;ï ’ jj " _-,,

ls]
t E 4
{
' 1 DE ELLENDIGEN ä
E
rl ZI] ZIIN de zwervers met den doem geboren
r Van eenzaamheid en eindloos-schrijnend leed:
pr M Hun wereld heeft haar diepste schoon verloren l
lg A- Sedert hun droefheid àlles ledig weet.
l ä_ Geen helle droom, geen vreugd kan hun behooren,
Liefde is hun nooit een zacht-verwarmend kleed:
kyk Q Zij pogen slechts het stil verdriet te smoren
F Dat rustloos aan hun zieke leven vreet.
+ nl `
· S? Soms heffen zi` hun onverzaadbaar smachten
' " . 1 .. 5
S · Naar een wiens lach hun twiyfel overwon g
Maar hooren nooit het antwoord op hun klachten
2 En dwalen weêr en zoeken vredes bron,
Ellendig in de duisternis der nachten,
E, Ellendig onder 't branden van de zon.
12 2
W ‘A'` 7
ä ·çi’ Z