HomeOntmoetingenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 610.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

s­­¤ · i ·’ i s is · W s i ,. ~ r ~ ‘·· i z o ~ is i a is ~ a · ~ · M ·· ;;r =ï‘r ïïï" r ·. ~· :;< A. M
j DE ZWERVER
J Gevloden zijn de droomen eens bemind, rg ;
Verdord de vreemde bloemen der gedachten,
De lach der dagen en de lust der nachten % i
·$ Zijn lang verwaaid als klanken op den wind. li, `_e ,,,,
* *, i ii,
l Ik zoek niet meer, mij kan geen vreugd meer wachten: il
l Mijn lijf is wond, mijn oogen zijn verblind.
Q Nog dwaal ik tot mijn leed den vrede vindt l
j Wiens teêre streeling alles zal verzachten. ~
i
ï .. . . . ,1
è M1 n an st schreit o : heb ik dan niets ewonnen ¤ ·
l ..1: g ï -~¥
Q Bij t rustloos zwerven langs des levens kusten
Q Dat niet verbrak, dat niet tot niets verging? Ai _i‘ *`
; lil
l En in mijn ziel waar zooveel smarten bronnen _ _,
Rijst, zoete troost, een stem van stil berusten: ik r
Geen li`den doofde de herinnerin . i
9
X
li
_i‘· r .
· · ·_ ‘‘ ­..