HomeOntmoetingenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 525.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

’$_;£,____...;.........._.:_q____,,_,,;_A___‘;' < 1_“______a......._._______..,;=_,=<,_*_.1_: :‘"__ __ _ _`· __ ,‘ "¤,,_‘__ ',·_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ' ’ ‘ " ` ‘ ·- " ,
ll li
l
li °* =
jg , WEELDES HERDENKING V
je c E L
,‘ Ter stad gekeerd herdenk ik blij de weelden
Der donkre heide, breed en eindeloos,
l ‘«; Van 't hooge bosch waar reeds de blàren geelden
” En van de dreven die mijn dolen koos. ·*
,r gi Iedere dag, of zon en geur mij streelden l
§ Of dat de regen viel, stil~troosteloos,
lf gg Was vol van vrede en droomen die me omspeelden
t Als vlinders soms een teer­ontbloeide roos.
A X?
jf f En in den nacht, wanneer het vreemde duister
Mij met zijn broze sluiers had omhangen,
1, { Onvatbaar­vaag en fijn als ijle dauw,
li ‘ l
Q Dan was mijn ziel vervuld met zoet gefluister
jij Van liefde en teêrheid en een zacht verlangen
Ontbrandde in mij naar 't lichaam eener vrouw.
Q `V``
iä 10 q,
i g té?
X
li r. ’ ,
~‘ gl _`_,.. .,