HomeOntmoetingenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 531.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

,‘
lf -
lj? i
3 DE IONGGESTORVENE
l. l T
A Gij moest zoo vroeg van deze wereld scheiden
j, - _ Die gij bemindet schoon haar smaad u sloeg,
" Van al de droomen die uw jong verblijden
Q * Nog OI'lQC1'€pt CH woordloos ill zich droeg. l
En toch toen dood u 't koele bed kwam spreiden
Spraakt gij geen woord dat om een troostwoord vroeg, ­
J T Bereid als een die lang en schoon mocht strijden
g j Zeidet gij zacht: ,,Weent niet, het was genoeg." `l
J Gij wist: ­ wij zwerven door dit vreemde leven
`; Bij vreugdes dag, bij droefheids duistren nacht,
j_» ( Zoekend het woud waar liefdes klanken beven;
te ~ =
{ Maar eens vermoeid van aller dingen pracht
gij- Vinden wij wat ons streven is gebleven:
gj Stiltes vallei daar 't vredig is en zacht.
Q
8 ij,
j j _.
Q.
j il
u

vn