HomeOntmoetingenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 609.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

{
ll .
­ á,
i ik
DE BEMINDEN ·‘
Verlangen deed hen gaan met sneller schreden,
· Hun weemoed zweeg bij dezen vreemden schroom: i
Het vage pad samen zoo vaak betreden _
{ Leidde naar 't dal, het einde van hun droom.
, iii
.. . . ë ‘
Daar strekten zij zich zoet­verm0e1d beneden {
" De fijne schaduws van een ijlen boom a·
En streelden traag elkanders warme leden l ië"
En zuchtten diep: ~ hun ziel was droef en loom. V
‘ l En toen zijn eerste vrees vervluchtigd was, ik _
Zijn lippen teêr haar zoele naaktheid kusten, .·j'
j Lachte zij stil, of zij iets wonders las; _?
r $5
j Tot eindelijk, een huivrend oogenblik, ‘ v
# Zi‘ h b d " h d d ‘ *<
. jn arm aar even aan zijn art ee rusten _ _· ,
lr En haar ontroerin brak in zacht esnik. ~ ‘
E 9 Q
E ‘?’
k "j
E
` l " in
T ‘ hè
l

Snij f ‘ · .. _ _, , . ,_ ._ `_, ‘<`­Q;;.. ` ‘ l' [NW mtlgçnä ?g»$;<·ï;;`