HomeOntmoetingenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 541.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

lr. `
g ­ AAN DOROTHY H.
4_· VELEN DIE 'k noodde in mijner droomen woon
En die er 's levens wondre beelden zagen ·
{ Hoorde ik elkander met verwondring vragen:
,,Hij roemde zoo, is dit dan al zijn schoon?" E
' En andren lachten luid: ,,Hoe ongewoon!
Hoe vreemd, hoe dwaas: hoe kan hem dat behagen!" A
"* T En keerden weêr naar de eigen grijze dagen.
Doch geen van hen gaf mij 't verwachte loon.
( En 'k schreide zacht wijl sinds wij beiden scheidden `
» Geen warme hand mij leidde bij mijn dwalen,
T Mij die alleen zoo droef ben en zoo zwak.
Maar toen de luchters weêr hun schijnen spreidden {
’ Trad ik stil met herinnring door mijn zalen 2
E". ' o . .. '. l
En t was me als hoorde ik weer uw stem die sprak. g
ïï ri E
.d in
` 6
jl Q
j ä
LQ Q", lvill "`,.".";§ï@‘ï§ïQY.I;l;3ï`W """'