HomeEnkele gedichtenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 499.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 15.33 MB

. . - M I. uur ¥__V. A, i ,. . I I N I , . Q
XXIII. De nood van een heelal die magisch drong
Uit zwarten grond tot sombere gedrochten
Van 't woud dat smartelijk zijn knoesten wrong
I Omdat de bloesems zonnerextase zochten.
Een scheppingsweelde die tot sterven drong
‘ In wanhoopslusten die ellende wrochten
Wekte in een argloos vleesch dat sprak en zong
« De ziel der chaos die wij leven mochten.
_ En niemand die zijn donkre driften weet l
Want uit het leven kennen wij de zangen
En uit het machtig baren slechts het leed.
. En uit den doodsangst werd ons een verlangen
Van liefde die gebaarde en niet deed:
` Een schoot heeft 't zwervend ideaal ontvangen.
I 26