HomeEnkele gedichtenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 521.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 15.33 MB

_A I _. ‘ ,. I . ·>‘ · .4..
I Van uit een wezenlooze ziel van gloed XI V.
Deinst sfeer na sfeer in ongekend vermogen .
’ Als klaarheid van een onberoerden gloed
In een heelal van nooit omvatte bogen.
;` Een duistre ster die de einders huivren doet '
M Voert in zijn asch de vleeschgeworden logen j
Door 't ijle niets; en groei en dartel bloed
Zijn uit de lauwte van het licht getogen.
Een vluchtig vleesch uit gistend slijk geboren
Dat levend een gestadig sterven lijdt
Ziet in zijn vochtig oog de schijnen gloren
En vond om nauw te dulden leed den tijd.
I De chaos beeldt zijn nood tot saambehooren
j In grootschen waanzin der oneindigheid.
1 7
ànrl V- e I ii; ·j._ . .. .·‘ i ‘ ~