HomeEnkele gedichtenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 493.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 15.33 MB

XIII. Herinnert gij u, veel misbruikte leden,
De teere innigheid van d' eersten lust;
De stille weelde die gij hebt geleden ·
En hoe ge als maagd uw beulen hebt gekust?
Gij staarde als zij hun wellust aan u deden {
En duldde een gloed die in u werd gebluscht;
En zonder dat uw dwaze oogen meden. S
[ Hun zwoegend lijf dat hijgde om zatte rust.
O zuster als de heesche stemmen tieren
Dan sleept gij lachend uw gemeste lijk
Naar de macabre feesten die zij vieren j"
1
En werpt uw jeugdig kreng in hun bereik
Als lillend aas voor kaalgekopte gieren j
En kust hen nog als waart ge een vrouw gelijk. 4
· l 16
E