HomeEnkele gedichtenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 475.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 15.33 MB

_ n . -, -r .., -- rj-r-i--,_-_r. __,,_ ,r M-, r_ _ N 4 O Q
" T
XI. Herinnering aan feldoorvoelde accoorden
Die stervend kwijnen in een vaag refrein; j
Een zweem van melodie die ik eens hoorde, j
Een lust die nimmer oplost uit haar pijn; j
Maar telkens lokkend weer opnieuw bekoorde T
Doch geen gestalte werd noch vorm of lijn
Tot in weerbarstig vloeken ik ze smoorde if
Om alles wat gij mij hadt kunnen zijn.
Als schaamle balling onder lenteluchten
Dwaal ik in eenzaamheid verwonderd rond;
Beluister de betoovrende geruchten jï
Il
Om 't ééne leed dat ik nooit meer hervond;
En dronk om d'ouden roes die met u vluchtte
Een wrang bedwelmen van een vreemden mond. g ~
· E 14
ï
l
i 1
i
i