HomeEnkele gedichtenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 492.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 15.33 MB

i , r -~. ¥., . A ,. _ .s .-i, .. ,. M, . A, ,i
M V. Neem alles dan nog eens in mild herdenken
· , En neem mijn hart in 't somberst van dien gloed;
En wil om mij meedoogender gedenken "`
Den forschen drang van mijn onstuimig bloed!
j 4 Mijn wrange kussen moesten u toen krenken:
; is In wreede onmacht leden ze verwoed; _ ;
jg Maar heel mijn leven zal u niets meer schenken:
i ‘ A Neem ze verteederd weer en nu voorgoed. .
Want in mij blijft uw schuchtre glimlach branden
j Als weende uw ziel na de genoten pijn
T _ Als zij mij weerzag en uw bleeke handen
Mij streelden of het niet had mogen zijn. j
Neem al mijn lusten, gij die mij verbande,
Doch hoor mijn liefde in hun zacht refrein. j