HomeEnkele gedichtenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 960.83 KB

TIFF (Deze pagina), 9.54 MB

PDF (Volledig document), 21.55 MB

Es;.
g
De Planten. DE lucht was helder, wolkenloos en heilig, ‘
. in hare stilte en doorzichtigheid
vervuld met tintelend licht; en in dit licht verspreid
ving een nieuw leven aan, een snel beroeren, veilig j
en vriendelijk; een Honkering allerwegen j
ging daar ontstaan, een wemeling van glans
die half in schemering kwam neergezegen, °.
waar licht door scheen van af den hoogsten trans,
in breede bundels en in smalle bogen
daarin milliarden dalend stof zich glmsterend bewogen
ter Haauw verlichte wereld. Dan, een vlaag
van dieper glans speelde in dien dunnen schijn,
die scheidde zich en dreef, verdeeld in dichter vallen
de donkere zee voorbij en streek ten slot omlaag
en hing een oogenblik, gelijk een dicht gordijn
te d.einen, vaag en goud en zwaar en raadselachtig
geweven, levende; ter heldere lucht de smalle
en vreemde maan verscheen voor ’t eerst, toen, onverwacht
wentelde alles zich in nieuwe vlaag van licht, [en prachtig
neerstortende met vlam, regen en bliksemschicht l
van uit de hoogte en werd alweer bedaard _
tot windstil, bevend weder.
Zoo daalde op de aard
al het verscheiden zaad van gras en bloem en boomen
zoo werdt het uitgezaaid, daar waar het neer moest komen
en toegedekt met stof en opgewekt met water, j
dat rustig vallen ging en warm, een groeizaam hel geklater
4
gg.?

j s