HomeEnkele gedichtenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 593.25 KB

TIFF (Deze pagina), 9.73 MB

PDF (Volledig document), 21.55 MB

Fv`Yv` F_`_, jvi _ v I _ . ,_ ­ jj , A"` ­ . ,~ tja ,;,v___ , vè {_ `·., og_JN_,',;à“.__g,d ·. ;_j,, Ki ,_`,a_~ ·‘~,.·.;g,¤_­·ç;_.. ·.;`j·1 ;,,·~·_·¤] ,_·;­4‘¢è;~;‘ ;,«;,‘ s` 4,; ., V., ;­,_

é Maar gij hebt ook bewaard in al uw leden
{ . .
_ d1t bewegen als ginds de golven deden.
v i
‘En als ik mij zoo als een golf beweeg
g is voor mijn hart deze wereld leeg.’
Maar als gij danst is de wereld niet
dan voor ons een bewegend en levend lied?
‘En als gij mij zoo verloren ziet
weet gij dan uw weg naar die wereld niet?°

r
2 I
*°‘°€
s
*