HomeEnkele gedichtenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 822.45 KB

TIFF (Deze pagina), 9.73 MB

PDF (Volledig document), 21.55 MB

Een Vlam, II_ HEBT gij gezien met uw eigen oogen
de heilige golven van die zee, _ W
gelegen achter de regenbogen jj
gi en zonder stranden of vaste ree. l
En als gij waart op dat duister water g
gi zwervende, zwevende, onbekend,
zeg mij dan hoe gij nu en later i
dien weg daarheen in den nacht herkent.
* Want van alle rust in droom en leven
heb ik geen vrede te wachten meer;
sinds ik de stormen heb mogen beleven
l van die wateren heb ik geen vrede meer.
‘Ik vroeg geen weg, maar ik sloot mijn oogen
en blindelings voer ik de nachten in
.` alwaar de winden met mij bewogen,
L en de stilten bliezen mij adem in;
; V, en ik daalde en rees tot mij de koude
deed huiveren, en de morgenlucht,
g opdat ik bij u weer ontwaken zoude
3 en u antwoorden die naar die wereld zucht. ’
Maar gij hebt behouden in uwe oogen
Q dien glans van water en regenbogen.
M
l ‘En ik heb ook behouden in mijn hart
den golfslag dier zee als een levende smart. ’
3.5 .
jg 2 0
..' {
. e
l
Y F
· l
i n
lf
Q i . ; * i.·