HomeEnkele gedichtenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 789.04 KB

TIFF (Deze pagina), 9.74 MB

PDF (Volledig document), 21.55 MB

s s en en e ssss ""r"‘m‘"a‘*"r""*r·“""‘"""‘"""*··"··­~­ I """""
n Waar °t aarzelend licht zich drong in deze duistere pracht,
j in de’ open mond der grot
langs schad.uwrijken en gevlekten grond,
gif; voor helderen horizon
sluimert haar graauwe hond.
Beneden in de zon het bosch te wachten stond,
dat geene jachthoorn schond.
{ Als had de aarde zelf haar deze holle rots
jj ten praalvertrek gemaakt en tot een steilen troon
zoo ligt hier die godin, starend in haren trots
wakend en wreed en ongenaakbaar schoon
hoog boven ’t heuvelland.
_, Dan, plotseling, staat zij recht en zij doorschrijdt haar woon
en zij verheft haar hand.
" Een snelle wiegeling
van wateren, glanzende in spel van kring bij kring,
danst op den rotswand om. Gemurmel, levende
van water, woud en dier weerklinkt dat bevende
de wijnrank trillen gaat en bevende
c, de wereld zich weerkaatst ·
l in harer oogen zwarte spiegeling.
ëï
ii Diana, staande op een rots, aanziet
haar heuvelachtige, weergalmend jachtgebied.
1 8
E