HomeEnkele gedichtenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 895.30 KB

TIFF (Deze pagina), 9.54 MB

PDF (Volledig document), 21.55 MB

êgäïï . ”‘
Eva en de Slang. DE schaduw van den boom, daaronder Eva sliep
trilde van stralend licht, dat langs haar lichaam liep
tig;-t. · . .
versch1etende van glans, als 1n het water diep
der visschen snelle vaart speelt langs de waterplanten.
«t ‘ 9
Dan werd het st-1l, en alle licht verdween
En Eva’s rustig hoofd met lange haren scheen `
als onder water bleek als van een drenkehn
> > g
zoo reddeloos en vreemd 1n deze schemerm .
Dan, plotseling, n1euwl1cht brak los van alle kanten,
in warrelenden schijn, als stortte, in °t blad verscholen
een dier neer, of de wind, o£ daar ter wacht bevolen
een snelle engel Gods zocht waar zij lag verscholen.
Maar neen, een engel niet. Want zie, dit spel van licht
breekt in een wilder glans tot op haar aangezicht
nu hier, dan daar; geen spel van de natuur,
een weerschijn steelsch en graauw, een dansen fel en guur,
een spel van stekend licht, sarrende tot ontwaken
een spel van onkuisch licht, dwingend tot zuchten slaken "
dat langs haar borsten glanst en steeds weer tracht te raken
dier lichte toppen of der donkere oksels staat

waar de omgebogen arm het ranke lijf verlaat j
tot stut van °t slapend hoofd. Zoo dit licht, als van tongen
1 2
'··‘`