HomeEnkele gedichtenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 788.20 KB

TIFF (Deze pagina), 9.56 MB

PDF (Volledig document), 21.55 MB

is
. ll
De panther ziet hem aan, terwijl hij langs hem sluipt,
ch de slang des velds aanziet hem waar zij langs hem gluipt. {
De vogelen zweven snel en zien nog op hem neder g
met een gebogen hals vanuit hun rijk geveder
de adelaar, de valk, zingend, de nachtegaal
totdat hun zwerm het licht vanuit de hemelzaal E
weer vrij op aarde laat, dat over Adam kruipt. ’j
Het hemelsch licht doorboort de schaduw waar het kan.
De dieren gaan voorbij in deze schemering van
vleugelen en licht van God, zij zien hem allen aan,
de zware olifant, de hazen en de haan
zoo God hun blikken richt. Dan neemt ook dit een end
.nen, en Adam heeft zich dan in zijnen slaap gewend
en met een huiverend oog ontwaakte Adam dan
lil
i en zag vanuit zijn droom, de eerste blikken van
het glanzend wezen Gods, gegeven aan den man. j`.
Vanaf een groenen eik, een eekhoorn stak bedeesd
zijn spitse kop vooruit, een stil, nieuwsgierig beest. '
De man, met zijne vrouw, die gingen hand in hand, ig
den Paradijstuin in, de dieren d°anderen kant.

r