HomeEnkele gedichtenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 666.04 KB

TIFF (Deze pagina), 9.54 MB

PDF (Volledig document), 21.55 MB

» . . l {
langs st1lle wolken, stiller steeds, en meer; ir
die schaarden zich aaneen en groeiden al rondom
en werden dun van aanzicht, zelven teer ij
als groote bloemen. En op elke wolk een vlam {
verscheen, een oogenblik; geen w1nd kon het verhinderen, ~
ontelbaar, koel en stil die kring van lichten nam
‘ zijn oorsprong en zijn eind; dan trilde ’t overal
en uit dien wolkenkrans woei zwerm na zwerm van vlinderen j
ter aarde en ruischte neer op °t ritselend bloemgewas sl
j dat overal nederboog en als veranderd was
gelid l van leven .... t
eten,
ä
r
S X
igen j ‘ ïs,
E i
l
l · l
2
1cht _

7 «
xx
i
._
ï ·‘,§à"
U
lr