HomeDe zwerver spreekt en andere gedichtenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 617.74 KB

TIFF (Deze pagina), 8.53 MB

PDF (Volledig document), 31.50 MB

ik JEUGDVERZEN IV.
AAN EEN KINDJE.
V Mooi naakt lichaampje, dat zoo warm aanvoelt,
_ ’k Laat in mijn handen zacht uw hartje beven,
j ’t Fraai hoofdje houdt ge als een princes geheven,
· En draait het triomfantelijk, -­ het Woelt,
j Tusschen de kleine schoudertjes, . .. ge joelt
. En lacht me toe. - Aanbidbaar lief klein leven. . .
Hoe kunt ge zoo vrij vrindlijkheidjes geven,
j Klein kindjen, als ge nog zoo Weinig voelt!
j Meisje, als ge een paar jaar ouder zijt, en ’k weer
° Eens käken kom naar jou aanvallig bekje,
A Ben je met lachjes vast zoo grif niet meer.
’k Zie je in een hoekje zitten, o, dan trek je
’n Verlegen bakkesje, en houdt je dom,
i Al gaat er nog zoo veel in ’t hoofdjen om.
·
2
ä

l
ë
ï
`
__.' gm Y_,/J`, M _ vv ,_,.r ,__ _ 1; __ j H n M nl MJA U __ _ J