HomeDe zwerver spreekt en andere gedichtenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 562.16 KB

TIFF (Deze pagina), 8.53 MB

PDF (Volledig document), 31.50 MB

ë i i
g JEUGDVERZENIH T
{ BINNENHUIS. u
l j' wischt zich ’t hoofd mct dc opgcsjordc mouw, ii
isa Dan, stil vcrzonkcn wccr in stram bchccr, j
jj Jaagt hij dc kammcn, cn schict kccr op kccr j·
i E Dc sncllc spocl, of hij nooit poozcn zou. . . ·
ii l Tcrwijl -­ op ’t maatgcklcp van ’t wccfgctouw ­- j
` 4 l Duwt zij het wicgjc droomrig hccn cn wccr, A
1 En zacht aandachtig schccmrcn dc oogcn nccr
F { Naar ’t jakjc, dat zij iluks nog lappcn Wou. j
_ Maar straks, als ’t van dcn torcn twalcf slaat, 4
al En voct­bij voctstap ovcr ’t Wcgjc gaat, °
l Tilt zij dcn pot van ’t vuur, ­­ cn loom gcsprck °
j En dof gcstommcl warlcn door ’t vcrtrck;
Tot zij zich vocgcn aan don poovrcn disch "
j Mct dc’ ootmocd, dic dcr armcn crfdccl is. '
lr , è
i "
ir 4
44 ä

l
ê~ al