HomeDe zwerver spreekt en andere gedichtenPagina 45

JPEG (Deze pagina), 581.13 KB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 31.50 MB

E
s
j IN DEN OORLOGSTIJD II.
i M EI 1916.
[ ` Paarlcn, die pooplcnd aan jong rijshout blonkcn,
j Smoltcn tot zacht smaragd cn gcluw grocn,
i V .. . 9
En clkc twijg Word tocn ccn struisch fcstocn, M,
i Uitwimplcnd bovcn struik, struwccl cn stronkcn.
Knoppen van purprcn rhododcndrons dronkcn ij
“ Dcn morgcndauw cn droomdcn tot dcn nocn,
Om, zwichtcnd voor dcn hcctstcn zonnczocn,
' Hccrcläk in hour hartcklcur tc ontvonkcn . . .
1 ïä
I E E Dc mcnschcn, door hun strijd vcrblind, zijn wrccd cn
, j Willcn hun wildc vcctcn nict vcrgctcn; -
Ft §
Kondcn zij zicn, zij zoudcn nooit gcdoogcn,
Dat kooglcn door zoo schoon ccn wacrcld vlogcn.
ë . ..
1 [ Ik schouw haar aan cn ik vcrwondcr m1j, g
1 1 . . 1
= _, Om ’t nicuw vcrwonncn wondcr van dc Mci.

Qi ·i i
1; ’ê 40