HomeDe zwerver spreekt en andere gedichtenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 598.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 31.50 MB

{ V!
, S P A R S A V.
lj `SINTE MARIA TER SNEEUW.
[ ’t Veld was, na stillen nacht, met wit belegen,
A Wonderbaar vredig wit, wijd uitgespreid,
A Gelijk een vlekkloos hermelijn tapijt,
A Zich over de aarde breidend, allerwegen.
A Een zachte vacht van stille heimlijkheid,
" Geruischloos van den hemel neergezegen . ..
P Teedre formatie van een donzen regen, _
J Liggend in ’t lichtend kleed van heiligheid.
“ jj En vromen vonde’ in versche sneeuw geschreven,
Een reuzig kruis, den top naar ’t Oosten richtend . . .
Spraken dan zacht van dit geheimenis, -
V En zij verstonden ’t hemelsch teeken, stichtend
g Een heerlijk huis, tot eere der verheven
; Vrouwe Maria, die Gods Moeder is.
nl l
j 38
I