HomeDe zwerver spreekt en andere gedichtenPagina 39

JPEG (Deze pagina), 570.63 KB

TIFF (Deze pagina), 8.55 MB

PDF (Volledig document), 31.50 MB

fy" T ’ [
f
»
_ l S P A R S A I.
· IN MEMORIAM MATRIS.
i Op vleugel-suizelen, in stille nachten,
Komt Uw heraut, Herinnering, getogen
i Door mijnen geest, en spant zijn purpren bogen,
i Tot dieper duiding dan de dagen brachten.
Dan zie ’k, ­ o, zoet signaal van verre wachten! ­-
j Fata Morgana van twee peinzende oogen,
{ Die uit een krans van lieflijk mededogen _
i Wijding uitspreiden over mijn gedachten. . .
i i Hun licht kwam tot me in vreugde en ’t kwam in smart,
i , Het wenkte mij, waar ik mij wendde of ging,
F · Een heimlijk heulsap sprenklend in mijn hart.
A al En ’k weet: zoolang die leid­star van mijn leven,
Waar ooit mijn voet mij draagt, mij niet begeve,
Q Blijft Gij mijn ziel tot heil, Herinnering!
34