HomeDe zwerver spreekt en andere gedichtenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 614.53 KB

TIFF (Deze pagina), 8.59 MB

PDF (Volledig document), 31.50 MB

l ¥ D
DE PERSONIS I. j
. E
i H. J. COSTER ~|· IQOO.
Het bitse woord had wreevlen mond verlaten:
,,Op ’s vijands naadren zegt de landszoon wijf
H ,,En kind vaarwel, en waagt in ’t veld zijn lijf;
,,Gijliên ziet toe, en laat het dan bij praten . . ."
En nooit zijn trots en trouw dat woord vergaten . . .
ik Doch toen de krijg kwam was ’t: ,,N iet ik die blijf;
i ,,Wat zijn hier rust en lusten van bedrijf -­
i i ,,Zijn wij niet allen thans des lands soldaten !" _
. En de eerste strijd een held in ’t voorveld vond,
Deinzend niet, voor geen duizlende overmacht, 1
,,Mannen, wij wijken in den dood alleen", ·
i Bazuinde ’t - en in glorie ging hij heen . . . l
ii Want de eer, die zijn eer eenmaal vond gewond, j
g Heeft dit schoon sterven Holland weêrgebracht. f
go
I g i .
ix., 3.`_- Y_,_,___i_,,,____,_ nl g .,,,,_ t _ . o - « i ,_ A .. . i . i.,i ig