HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 9

JPEG (Deze pagina), 804.10 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

j
T DEIRDRE &
E ZONEN
VAN l1SNA( Ib Z
j NVERMOED DOOR DETAL­ I. DE
LOOZEN KOMT DE STORM VLUCHT. j Vr
VAN DE GROOTE ONDER- I
GANGEN. ALS DE DU1STER­ V ‘
jj NISSEN STIJGEN UIT HET ll
_ OOSTEN EN OVER DE VVA- T. _·
TEREN VAN HET WESTEN l
de groote schaduwen al waaiende zijn en het schuim A ‘
j bleek wordt, zijn zij nog onbekommerd, en weten
niet, dat onder het zwarte weer zij de wapenen tegen ‘ ' i
elkander zullen heffen, noch vermoeden zij _de sche- , _,
Q mering van het einde, waarin de schilden en de Q
zwaarden gebroken zullen liggen naast de doode li- (
chamen. Zonder meedoogen, onafwendbaar, komt de l
j storm over de onwetenden. j
Maar soms, over de landen en de windrige heuvelen, ‘ j
nadert een teeken tot aan den voet onzer muren en
den drempel onzer poorten. Van een enkele wordt 2
dan het leven overschaduwd. Verwijdering en don- à j
l `*l
,en ,, l O D er er