HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 72

JPEG (Deze pagina), 795.82 KB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

la, . 'YV Y M r `
Z?
;.
Aan het einde stond, ruig en verweerd, als een bar-
sche trots, een voorgebergte, ver en eenzaam in de Q
branding. Een geluid, grootsch en verlaten, woei van
daar aan. Zwaar sloeg er de branding; wolken schuim Q
vlogen uit rotsengten en zwarte spelonken. Meeu­ èï
wen zwierden, kringende om vooruitspringende kli - §
pen, en krijschten naargeestig boven dat norsciie
evecht.
äij liep het smalle strand ten einde, tot aan de grens
van dit geweld. Een woeste, verlaten wereld van sta- .
pelende rotsgevaarten begon daar. Een ongeweten j
voortijd was er door de leege eeuwen gebleven in
norsche, eentoni e heerschappij. Donderend en met
toornende slagenïraken de hooge zeeën binnen. Waar
de olven nog niet kwamen, vloeide door een laby­
ring; van kloven en engten het zeewater alreeds snel
af en aan, en dwaalde en woelde om de wijde, ruige
rotsenbocht, de trotsche wereldvoet, de donkere basis
van het voorgebergte. Eentonig en onstuimig stond
j _ het daar, tusschen de stilten der werelden, geweldig, [
omhoog in den leegen tijd.
En zij, die gekomen was, bereidde zich te doen wat
_ de golven deden. Wit en stil ging zij in tot het geweld
’* dezer verlatenheid. En zij legde zichzelve aan den `
ruigen voet van de wereld. En zij wachtte de zee. r t
. Al nader, al luider braken de wateren na de korte
i stilten, die vreemd waren en geheimvol. Eindelijk
zwol de vloed in de kloven en engten, en steeg, en §
j spoelde stil en snel over de vlakke rots waarop zi) lag.
` Terugvloeiend naar zee, trok het aan haar natte
gewaad. ‘
66 °
" ‘_ _ X