HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 71

JPEG (Deze pagina), 941.51 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

an wist geen van hen, noch waarheen. Zü had geen ·‘ li
un spoor achtergelaten. ’
el- -
:ld . Over de eenzaamheden der uiterste heuvelen, door ;’A 9
us, de grijze kilten van den zeedamp, was zü westwaarts ­ ”ïg,
un * het einde tegen gegaan, tot zij, hoog en verloren in
ier ; den mistwind, stond boven de laatste steilte. .·_g `
n- ·_ Al machtiger, al nabijer, ruischte beneden de breede
stem van het einde. 7;
de . Laag in den mist riep een meeuw - een schuwe
an ‘ klacht, een verloren kreet. De wind nam toe, en be-
nd on openheden te blazen in de vluchtige zeedamp. i .
an ’ i äindelük na een vlaag die langer aanhield, woeien ,”
net { de verten vrij. En in alle verten was de zee. = .
iet Ik En wijl haar oogen daarheen open stonden, en de
en ! wind tot haar in blies en woei door haar heen, vingen ­
J de laatste wezenheden van het leven aan haar te ont- __
jn l vlieden, als regenvlagen waaiend uit een wolk. Al
1ij l leeger, al üler bleef haar lichaam achter, duizelende, fi ­ »
1n tusschen zee en wereld in het grijze licht. Al vreem­ I “
ë der, al verder hoorde zij zichzelve zingende verdwü­ .
in Q nen op den wind. " l
f Maar met de laatste wil, de eenig trouwe, had zä haar ‘
it, lichaaam nog niet verlaten, en dwong zij het nog, __
le t ademende. En zü voerde het neer, en zij bracht het tot ,._;
n, den voet der rotsen. Nog had de branding den we-
ie g reldmuur niet bereikt. Dreunend braken de lange ‘ .iV.
i wateren over het smalle strand dat voor haar lag. En ~ ·
en zü ging, een verlorene, haar laatste gang, onder de V e ïfïgê;
en l steilte langs, dichter en dichter daar een gedrongen
ar door den vloed, die al machtiger opkwam. t ·‘t4 j
j ' r_E?.ï
., 65
g .
.«.
¤ ~ -
§ `
4 ç