HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 70

JPEG (Deze pagina), 788.09 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

.‘... ir` ~
ten dicht bij elkander, en huiverden. En de wind van
die voorbijgetrokken macht ritselde noch na door hun
dorre hulpelooze harten, en zij {luisterden onder el-
kander, de namen en daden van hen die dit geweld ‘
over de landen brachten, van Concobar, van Fer us, f
van de drie zonen van Usnach, en ook stamelden hun i
rimpelige monden den naam van haar, die zij nimmer »
a zagen, en wier schoonheid zij zich dachten in de vlam- '
men van een brandend koninkrijk. f
Maar toen, in den nanacht, heel die omtrek dreunde Q .
van de wraak van Fergus, en om het gelaat van i
Concobar, uit de verwarde aftocht der zijnen omziend
naar Emain Macha, de eerste vuurschijn woei van V
dien grooten brand, was zij, die gestaan had aan het I
graf van de zonen van Usnach, heengegaan. In het jl
grauwe licht van den dageraad wer den ganschen jj
omtrek afgezocht door de mannen van Fergus. jj
Hij zelf stond bij de open graven van Noisa en zijn §
broeders en van zijn beide zonen, en klaagde. En hij
j weende om hun verslagen jeugd en de onmacht van j
zijn groote wraak.
Geweldig en al hooger steeg het vuur, waarin Emain ï
Macha ten onderging. V
Maar zij lagen stil en koud, en hun oogen waren dicht,
en gedoofd de vlammen van hun lippen. En hij, de t
· vader en de oude vriend, in wien zij geloofd hadden, V
Q stond daar, een te laat gekomene, met een macht, die
niets vermocht dan wraak. ,
­‘ Toen kwamen zij, die door hem uit waren gezonden
en zij zeiden hem, dat zg Deirdre niet gevonden
hadden.. Zij was verdwenen uit dat land. Wanneer j
64

l
`I
r à