HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 69

JPEG (Deze pagina), 935.75 KB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

uit zijn snelle wagen, plotseling voor zich uit wees
naar het lage westerlicht, waar ten laatste Emain e
Macha zichtbaar werd, was Fergus. I
Aan het roote feestmaal van Borach, bij wien hij,
met trotscï vertrouwen in zijn koning, was achter- _ jj ‘
gebleven, had de tijding van het verraad hem bereikt. `p§Q§* _jlj Q,
Een vluchteling uit de Roode Burcht was de zaal . ef],
binnengewankeld, en neergevallen aan zijn voet, uit- L .r,r if,_,_;<;§,;"
geput, stamelend, dat de zonen van Usnach verloren Q
t waren. Fergus was verrezen in deinzende ontzetting. _ vgj Vf
Wild en verward had hij geraasd, verscheurd door 1
woede en vertwijfelde wroeging. Toen waren de «
` machtigen, die daar met hem aanzaten uit hun Om- i
stelde sprakeloosheid opgestaan, en zij hadden ge- _
zworen met hem te zijn in zijn wraak, elk met al ·
zijn manschappen. Na de lechtige uitspraak van
hun aanhang had hij zichzelf lierwonnen, en in groot-
sche, sombere toorn gezworen, dat hij de poorten die
N oisa gesloten vond, in den asch zou leggen, en dat iT {E ~~’·
de zwarte raven zouden krassen op de verkoolde mu- Ff
ren van Emain Macha. ‘ i_
En nu, over de hoogvlakte, geweldig als een storm, ` r-­'r l
_ die laag en noodlottig aanwaait, kwam het leger op- ‘ Qjägr
_ zetten, onontkoombaar, machti en onverzoenlijk als _,
, t de wil, fonkelend boven het ïronzen schild in de
oogen van hem, die hen allen vooruitreed. En achter ‘,_,
de breede, donkere verbolgenheid dezer nadering, [
bleven aan den rand der leeggelaten vlakte zij, die . ‘p E i·‘_
g niet hadden kunnen vluchten, de ouden en de gebrek- ,:01
kigen, de gebogenen met de schrale, bevende handen er L
E en de oogen, die leeg zijn en ontgoocheld, Zij hurk-
6; j gj;