HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 67

JPEG (Deze pagina), 896.99 KB

TIFF (Deze pagina), 8.30 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

zag. Nergens meer was licht. Alleen laag onder wes- p 2 j"
terluchten nog, maar dat was leeg en koud. Scherp · ,‘,~`
· stonden daar de heuvelen tegen, oud en zwart als de `l.>
rand van een doode wereld. ­
Er was geen wind. De strijd was uitgewoed, en de '~.‘
levenden waren heen. Alleen de Roode Burcht brand- QQ§.Q
de nog. In den omtrek lagen, geworpen ten bodem ik
der duisternis, de verslagenen. Soms was er een, die
l van pijn en onmacht kreunde. .`li ï
2 ~ Maar zij, wit en recht, stond tusschen den brand en T ‘;sg’_g
het open graf, waar de zonen van Usnach in lagen.
ë _ Soms hoorde zij een vervaarlijk kraken en breken. 4
[ Dan loeide het vuur met woester vreugde. Tot het ' ·
ä weer stil werd. Zij zag omlaag naar de drie gelaten T
van haar aardsche leven. Die waren wit en zonder 1 ‘t=”
wonden, en van een broze schoonheid. Op de lip en
. 2 van Noisa was bijna een glimlach. Het scheen ofp hij
` een stil geluk gevonden had, daar waar hij heen was
l f gegaan. Eenmaal fluisterde zij de namen, die fier en fi; P
V _ helder geklonken hadden op den wind over de heu-
. Q velen. Maar hun oogen bleven gesloten, en zij be- ‘ V
L * wogen hun lippen niet meer. Zij huiverde, en kromp
. · ineen om het onwezenlijke van deze droefheid.
· * Als de wereld voorbij is en de droom nog niet ge- _._,
* komen, ritselt het hart eenzaam aan de doode tak
; van dit leven. Zvi ig ; ‘‘‘
. , ; Toen hief zij het hoofd en zag om naar de woeste ’
honger van het vuur. Naargeestig en zwart gaapten _l
i de resten van muren daarin. En zij zag wolken
van donkere rook. Laag en langzaam trokken die weg . S Af;
j in de richting waar Emain Macha nog stond. Toen, E
61
ï I
I 4 g .,