HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 66

JPEG (Deze pagina), 778.00 KB

TIFF (Deze pagina), 8.30 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

.£ .. ·· » - . ­~.. . - .-wv,. .,r_.n _,__n_v,_,, _ ,_ _ ,__ _7 _____, _ __ rv _YM` v V
IV. HET L ZINGT DE WIND OVER DE _
EINDE. hooge leegten zeewaarts, waar eens die _
zoon van Usnach, toornend, voorbij reed
aan de zwarte poorten van Emain Macha.
En een peinzende staat er, en luistert, en
zwerft verder, zonder doel en van geen
j wegen wetend. Zelfs de puinen zijn ver- l.
dwenen. Eenmaal, toen de bronzen schilden jj
nog hoog stonden tusschen Concobar en den
wind, speelde een harp in de schaduw een verre, IX i
vreemde muziek. Er zijn geen dingen gebleven dan 3
de groote eentonigheden, die overmachtig waren in
het spel van Sencha - het zingen van den wind, de
lange, grijze droomen van vlakten en heuvelen, de
verre stem vanuit zee. Hoe zou ik spreken van deze li
dingen? Weggedoken onder het groote waaien van
dit heimwee fluistert mijn stem. Donker en over- i
I machtig gaat de sombere muziek over mijn hart. i
Wie dan de zwerver kan de stem hooren, die roept ë
' achter den wind. Wie dan hij weet de moeheid dezer
aarde, en hoe zij zich zwichtende weggeeft in de
’ groote eentonigheden ? Wie dan hij weet, waarom de '
¤ I liefde, als de dagen ten einde zün, de beminde voor-
bijgaat, met oogen die staren, voorbij en heen naar
de laatste verlatenheden? ‘·
i Wie dan de zwerver kan weten, waarom Deirdre i
j heenging van het graf van Noisa? Wat was hij ge- .
weest, dan de bedding van haar stroom? Wat, dan een F.
aardsche begrenzing van haar verlangen naar de zee ä
van het einde?
Zwart en stil was de avond, toen zij het laatst hem
óo
j.
l
ï