HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 65

JPEG (Deze pagina), 927.89 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

gekend werd, dan alleen door haar. Zij sprak van
den ouden tijd, en in snikkende woorden zeide zij .
haar liefde voor Deirdre, over wier hoofd zich nu het j·rr
donkere Druïdische woord ging voltrekken. De jonge T
harpspeler hield haar schrale bevende handen, en j ··'j_
streelde die, terwijl hij, luisterend, over haar heen Y;gjï<[`Q
staarde en dacht hoe machteloos hij was bij dit verdriet. ·_g;fï V‘j.Z
V, Het daglicht werd witter in de zaal, en hij voerde _...
haar nu langzaam mee naar de verre hoek, waar hij j ‘­ii
` zijn harp weer zag. Toen zij aan zijn voeten zat, F
vroeg hij haar zacht en met nadenkende belangstelling l Q
. naar het leven van die jaren voor Concobar Deirdre ·
zag, en de zonen van Usnach zingende kwamen overde i * `iv‘;
heuvelen. De oude vrouw, luisterende naar de vragen
· van die schemerzachte stem, zag door de glinstering Y il‘'
van haar tranen dankbaar omhoog in de vreemde
oogen van Sencha, die haar zoo goed begreep. En zij
‘ antwoordde, en vertelde met bevende verrukking ,
het eenvoudig verhaal dier jaren van hun verre
eenzaamheid. .‘i. ·
En toen in het vroege, kille licht buiten de muren van vi
Emain Macha tallooze krij gslieden zich verzamelden, 1
en de eerste vooruitgezonden benden alreeds met luid V A
misbaar van wapenen en schilden aankwamen voor de
" donkere geslotenheid van de Roode Burcht, speelde in
die zaal, waar de verraders den nacht lang gedronken =’",`
hadden, Sencha voor Lavarcham, die nu stil en pein­ V Yiiï
zend weende, een oude, blijde Wijze, die Zij Vroeger l
Deirdre had hooren zingen bij het vuur, of als zij . '···
g weerkeerde door de schemering naar die oude toren
waar hun leven zoo schoon was geweest.
59 ‘ Vi r `ii=