HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 63

JPEG (Deze pagina), 855.25 KB

TIFF (Deze pagina), 8.22 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

die mijn recht schond, en mijn boodschapper als een H pi
2 hond mishandeld heeft. En zij, die bij hem zit, is ‘
Q Deirdre. Zij kan niet schooner zijn, dan zij was toen
ik haar vond. En, bij mijn zwaard, er leeft geen vrouw, ‘ , « E
, die te hoog is voor de troon van Ulster! En daar zult i T
gij haar zien, en aan mijn zijde. En gij, allen, mach- _ A
tigen van dit koninkrijk, ga, en roep uw mannen jlji ,..· ï .‘_.
g bijeen! Morgen zullen wij ons verzamelen om de "-ig; C
l Roode Burcht. En als de deuren gegrendeld blijven
! ` zullen de vlammen mijn weg banen! Die zonen van ï l
` Usnach zullen weten wat het is, tusschen een koning ­
` . , en zijn begeerte te staan !’ J ,!,W
Hij ging de zaal uit, toornend. Achter zich liet hij __,_ 1
de deur open. Met Gelba in hun midden volgden de i _!!‘
anderen. Zij namen de Hambouwen mee door de
donkere gangen buiten de zaal. V
Toen het geluid van hun heengaande schreden en
stemmen eindelijk ophield, hief Sencha langzaam het
hoofd op. Hij zag in de zaal reeds het eerste, koude j Y
licht van den dag, `Troosteloos, onverschillig, was het W
over de achtergelaten wanorde van Concobar’s drink- _ .i,‘!
gelag. Hij keek er naar en luisterde. Het was dood- i
stil. De wind was gaan liggen. ._
j Nog peinzend stond Sencha op en liep de zaal door. j
| ‘ Hij ging met stille schreden, als een schaduw, langs °
? omgevallen zetels en de scheefgeschoven tafel, naar f
j de hooge, donkere schouw. Groote stukken verkoold
I hout gloeiden dovend. Hij stond stil, zijn handen
! achter zich gevouwen.
J Wat deed hij in dit leven? Waarom was hij ooit ge- `
E komen in die wereld van daden, daden als golven,
J 57