HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 61

JPEG (Deze pagina), 903.74 KB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

I
sëä _ ‘ W W
; Zijnlinkerhand hield Gelba overeind. Met zijn rech- ;,: J
: ._ ter tilde hij de toorts. En, zich wendend tot zijn [ ig »’vi "Q
j boodschapper, beval hij: ‘En gij, spreek! Wat hebt W 4
g gij gezien, en hoe is het, dat gij zoo weerkeert ?’ W fi
J Gelba nam de doek een oogenblik weg van zijn hoofd. P ‘‘_,
1 · Waar het linkeroog geweest was, zagen allen een {fW;jïj;ï,? i`_i W
­ j roode gezwollen wond. Hij werd naar een zetel ge-
r bracht bij het vuur, en verbonden. Toen deed hij
­ Q zijn verhaal. Hij vertelde, hoe van de Roode Burcht
` de deuren en de vensters allen gesloten waren, en I FT
t i ontoegankelijk gemaakt als voor een verdediging. ? _
Q . Slechts een klein venster had men vergeten. Daar- W j,
1 door had hij naar binnen gekeken. Midden in een 1
­ ruime zaal waar de krijgslieden van Fergus waren, " ·=-_
had hij een jonge vrouw en een man gezien, die W€''" ,.`
1 schaak speelden. Op het glanzend schaakbord stonden , X
: de stukken van zwaar goud. ` W
­ ‘En­ ik zag,’ sprak Gelba, ‘hoe deze beiden tegenover « W.‘··
g elkander zaten, en samen speelden, als bestond er r
c niemand dan zij alleen. Maar toen, opziende over
. het hoofd van den man tegenover haar, zag zij mij g
, in de opening van het venster. Zij bloosde, en schrok W
. terug. Hij zag dit, en wist, dat zij achter hem iemand j
j gezien had. En, plotseling, voor ik mij kon verber-
‘ gen, wendde hu zich in zijn zetel, en wier het zware ri
1 schaakstuk, dat hij vasthield, over zijn scfiouder naar L
1 mij. En zóó juist en krachtig deed hij dit, dat hij je ~fF]i·;@ï€;W_
mijn linkeroog uitwierp !’ . Y-Qljiggf
‘Dat kan van allen, die daar zijn, alleen die zoon van
Usnach !’ riep Concobar woedend. ‘Maar het zal hem Y
berouwen, mijn boodschapper dit aan te hebben ge- 1 j W4·.
55
“ï