HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 59

JPEG (Deze pagina), 845.54 KB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

ë 1
l En zoo had hij gezien, van aangezicht tot aangezicht, ‘
1 de ééne macht, die hem uit angst en verlatenheid
1 terug kon brengen in de wereld.
· Zichzelf had hij gezien, niet als koning, maar als
­ verrader met koningsmacht. Z
I Toen hij zijn oogen weer opsloeg was hij zonder
‘ twijfel. Hij zag de hoofden van zijn handlangers, F
1 ¥ luisterend naar de nu verdwijnende muziek, machte- I
. loos en vergaan in zwakke weemoed. En met een ,i
I jg ‘ barsche glimlach dacht hij, hoe die wegvloeiende
jg ebbe hen op de vlakke leegte der stilte achter liet als ‘
· . hier en daar liggende stukken wrakhout. Maar tot j
· toorn werd de schamperheid van zijn kracht, toen I
· ; hij, verder en hooger ziende, besefte, dat de vreemde ,,1
= oogen van dien jongen harpspeler over hen allen j
· heenzagen naar een droom, waarvoor hij, de koning, L
I gelijk met die anderen vergeten werd in een ijlen [
· § glimlach. Dat zou niet zijn! Zijn gelaat, zijn stem `·
T zou dien droom breken. Hij was opgestaan, en had
T een toorts genomen. '
Q Dwars door de zaal schreed hij, recht naar de harp, *
j die niet ophield te spelen. Toen hij niet meer liep,
‘1 en het vlammende licht hoog tilde, stond hij gelijk ‘
ii hü jaren geleden gestaan had in het vertrek van een ·
‘ ouden toren, tegenover haar, die heen was gegaan 1
met dien zoon van Usnach.
' Voor hem was de harp, en daarachter, nu geheel Q
Z te zien, hij die speelde. Maar het spel was ijl en
weemoedig, en van vreemde verten. Waarom was J
‘ het, dat hij moest denken aan dien ouden avond? 2
. wilde niet zwägen en staren. De macht was nu, en
5 3 i
l
j jl
> r
1
...!