HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 56

JPEG (Deze pagina), 814.18 KB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

A " M Y
ii lr
" lï
vallen tronen, van het goud der kronen onder waai­ E
u [ end zand, noch van harten, die gebroken waren als
_ · bleek schuim tusschen wind en zee.
V ·v`d En hij bij de harp luisterde. En hij dacht, hoe van
‘ . , alle stemmen der aarde die van wind en zee alleen
L * · tot hem in konden gaan. Dan ging de wereld hem
E voorbij, verloren als een ritselende vlaag door de
schemering tusschen nacht en nacht Dan voelde
hij vleugels, groot en duister als droomen, boven
zich. Dan vloog hij, een eenzame vogel de stille
_ steilten langs, de vreemde schemerkusten tusschen
j' dood en leven. Hij luisterde met genegen hoofd. Nog {
, T bewogen zijn handen niet op de harp. Langzaam, ïj
‘- zonder het hoofd te heffen, opende hij wijd zijn oogen,
A j en keek van diep onderuit zijn wenkbrauwen de zaal
. `_ï·Jl ` in. Zijn blik dwaalde langzaam over de hoofden, pi
[5. die daar boven de tafel leunden of zwaar ademend
* achter op de zetels lagen. Maar eindelijk bleven zijn
V vreemde oogen gericht naar het hoofd van Concobar, 4
i ig waar dat verdwaasd lag onder de scheefgezakte kroon. j
De ijle schaduw van een glimlach kwam over zijn
= f dunne lippen, en toen zijn oogen de groene glinste-
" ij `· ring van spot al verloren hadden, en ver over het
_j ·‘l. j; hoofd van Concobar wegstaarden, was die glimlach
J- . ° nog gebleven. ~
- · Al lager dook hij weg onder het overmachtige, dat
hoog achter over hem heen voorbijzong, heen over
V Q, een vergeten wereld in sombere verhevenheid. Een
­ H huivering rilde door zijn bloed en over zijn huid. En _
i weer een huivering, en weer een. Het vloog tin-
’ telend op en af langs zijn armen, en tot in zijn han- *
l ;
SO
_ ‘ii€i.‘
äïqjgi i H
. *2., L f _ j
` ... -- ...-_j , L , _ _________ ____Y_ ___, · AJ
_ C