HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 55

JPEG (Deze pagina), 839.06 KB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB


il
.t
, Als Gelba weer binnen treedt zal hij in het licht
l L staan, dat wij zijn lach kunnen zien, als hij mij toe-
; j roept, dat Deirdre een schoone vorstin is !’ __ l
En feest werd het. Een feest als een stuip van woeste [
{ vreugde in de grootsche duisternis van den storm-
l nacht. Angst,vreezend zichzelf, lachte en schreeuwde. ‘
e _ Verraad, schuwend de stilte, zwetste dronken van de
S ï rechten des konings. En rondom brandden en walm- C
­ g den de zware Hambouwen. ü
t ~ Maar als angst zichzelf neerslaat met vreugde, en ‘
g het dronken verraad het zwaard van het recht zwaait, =
c word een koning zichzelf tot nar. En deze, die om 5
n een vrouw het rechte staal van vriendschap had ge-
l, i broken tot dolken voor zijn laf hartig verraad riep in
Q ;+ die nanacht met dikke tong om zijn kroon. Zelf Y,
D drukte hij zich met schuddende handen het strenge +
1, j goud om de zwetende verwarring der haren, en ver- j`
g i hief zich, gekroond en wankelend van drank, boven ‘.«
2 de laffe dronkenschap van zijn handlangers. En hij ,‘
n ‘ lachte ruw en zwaar om de woorden, die hij niet {
meer spreken kon, en sloeg op tafel, dat de dronken i
n hoofden, die daar roezend lagen, opschrikten - viel . j
rt ` terug in zijn zetel, en leunde ook voorover, de kroon jg
5, scheef boven de leege, roode oogen, en zweeg. T
.n ¥ Toen hoorde Sencha, waar hij in duisteren hoek al-
.11 . leen zat met zijn harp, dat de wilde storm voorbij ,
[1, ï was. Gierende vlagen waren er niet meer, noch woe- *
J! dende rukwinden. Maar het woei door den nacht
»il i grootsch en eentonig,een sombere eindelooze muziek,
:n i die van de wereld niet meer wist, en geen herinnering ,
gl meer had van puinen van hooge muren, van omge- Tl
· 49
F ,2
. W ` {
····