HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 54

JPEG (Deze pagina), 844.65 KB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

J
> W
{ .
‘Laat dit vol zi`n als ik terugkom !’, riep hij, ‘Koning,
ik zal zien of`! de vrouw in de Roode Burcht waard
. is vorstin te zijn. Wacht mij hier. Ik kom weer om c
" het u te zeggen !’ Q
_ Hij sloeg zijn lange, kleurige mantel om, en trad uit
den kring. Lachend zwaaide hij naar de deur. !
_. Toen die met luiden slag achter hem sloot, zagen de _
Q . dronken krijgers naar hun koning, die, achterwaarts
i leunend op de armen van zijn zetel, stond en niet be-
_ woog. Buiten Hoot en gierde de eenzame wind. Het
. il. zou een nacht worden om dicht bijeen te blijven, en
, te drinken, dachten enkelen. Hard en scherp knapte
ä_ een houtblok. Vonken sproeiden op, en de vlammen
· sloegen hooger, en maakten meer licht naar binnen.
Q ‘ Concobar’s oogen schrikten terug uit hun staren. Hij jg
` a ;_,; · liet zich achterwaarts neervallen in zijn zetel, en
, leunde voorover. Zwaar en vermoeid hing zijn hoofd.
l ‘Ik zal hier wachten tot Gelba weerkomt. Ik vraag J
. u dezen nacht bij mij te blijven.’ E
I ’·,. g Een wijle werd er niet gesproken. Toen, driftig en ‘
{B . ‘ gejaagd, klonk de stem van Concobar weer: g
I ..~· T j ‘Wat zwijgen wij hier? Is dit een nacht om alleen
`, den wind te hooren? Ben ik geen koning? Wat staart
QT . I gij mij allen aan en zegt geen woord! Hebt gij vrees,
en waarvoor? Ik vraag u, bij mijn troon, wat is er in ~
c H dien zoon van Usnach, dat wij zouden vreezen? `Vul ;
V . mijn beker, en de uwen. En laat een harpïpelerkomen,
A, " en laat er gezongen worden! En meer ambouwen!
V ; Meer flambouwen! Meer hout op dat vuur! Ik wil ,
vlammen zien, en licht! Vul de bekers! Ik wil den
l j storm niet meer hooren. Feest zal er zijn, en zang!
lr
48
!'‘.! 1 ‘ .
. jij g `
l
V in