HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 52

JPEG (Deze pagina), 839.41 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

/‘$`
J
‘Fergus was niet bij de zonen van Usnach, koning.’
o ‘Het is goed. Het is zooals ik het bevolen heb !’ ‘
_ « ‘ Toen riep hij, hoog tillend de gevulde beker, dat
l . de donkere wijn spatte over zijn arm, die schokkend
beefde: .
V, = ‘En gij zaagt Deirdre, Lavarcham? Een dronk op de
> vrouw, die schooner is dan de droom der droomen.
Een dronk op de vrouw, die gij naast mij zult zien
E iz op mijn troon! Een dronk op Deirdre !’
Maar voor zij de bekers aan de lippen hadden, sprak `
nl Lavarcham met angstige klagende stem:
Ji ‘_·’ ' ‘O, koning, zij is niet schoon meer. Ik zag haar, toen
i‘i , zij dicht onder de muren aankwam en voorbijreed.
V Zij zag omhoog en herkende mij. Anders had ik niet
_ geweten, dat die vrouw Deirdre was.’
a ,‘`e; ä Concobar viel terug in zijn zetel. Vooroverneigend,
‘‘i. j en strak opziende naar het angstige, oude gelaat voor
L zich, vroeg hij ingehouden en langzaam: ‘Gij zegt,
i dat Deirdre niet schoon meer is?’
A- De oogen van Lavarcham waren wijd van droefheid
· en smeekende liefde. Zij zagen over het hoofd van
__­l Concobar heen. Zij hield haar handen strak gevou-
_ ‘ ç ~ wen op haar borst. En haar brekende stem sidderde
!_· jl * van smart en liefde, toen zij loog:
‘ Q j ‘Neen, haar schoonheid is voorbij. De jaren daar in "
­ het Noorden zijn te wild en te ruig geweest voor haar.
O, hoe schoon was zij in de goede jaren, toen ik over
. haar waakte ! Maar de lijnen van de snerpende win-
‘· den zijn in haar gelaat gekomen, en waar zachte
V * welvingen en de blanke rondingen waren, is nu schrale
Y verweerdheid. Want bijtend waait het zoute schuim
l
; 4-6 M
lt i
.,_».i.,. i [ .
‘lQ ij g`

Q _ __4_ _ ___ 4__ fl_ _4__ ,,,,?, ,7,