HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 49

JPEG (Deze pagina), 900.84 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

ï,
{l
v I
wagen, glinsterend van wapenen, een recht vuur ge-
lijk, in het vooruitwaaiend gele licht van zijn mantel.
Om zijn hoofd striemde de voorste vlaag van de j J
zwarte stormregen. E j
Hij wervelde aan op Emain Macha. Het geweldig ge- j
luid van zijn wagen ratelde op tegen de zwarte muur, ·
omhoog naar de gelaten neerziende over den rand. ·
. Toen op het laatste oogenblik, nam hij de bocht. Zoo-
V j zeer helde de wagen over, dat zij, daarboven, hun
adem inhielden. Zoo dicht ging hij onder hen voor- 4 ;
t bij, dat het rukkende wapperen van zijn mantel een
oogenblik door hen gehoord werd. En toen, plotse- Q
ling, grepen zij elkaar, en wezen hem na, spra eloos. á
Want daar, achter hem in de wagen, zagen zij een
hooge gedaante, wit en onwezenlijk. Het hoofdwas ge-
heven,maardehandendiehetlangegewaadtilden,hiel- l
j den het gelaatverborgen. Een oogenblik .. . toenwas de jl
; zoon van Usnach, de gesloten poort van Emain Macha 5,
voorbijgereden, om de donkere bocht verdwenen. jl
Maar op de muur stond, afgescheiden van de groep "
§ der anderen, een oude vrouw. Haar schrale armen
ï strekte zij bevende naar het lage, stervende Wester- .
j licht, en haar verscheurde stem riep: ‘Deirdre ! lj
x Deirdre! Verraad! O, mijn Deirdre, gij zijt verraden!’ ·. i`
i De zonen van Usnach waren voorbij en verdwenen.
t Eenzaam en noodlottig gierde de duisternis aan over K
de vlakten. Over de torens en de muren woeien de J
§ lage stormwolken westwaarts, en de zwarte regen
g striemde de gestalten, die daar nog stonden. Huive-
J rend negen zij zich, en zij hulden zich in de lange, El
j druipende mantels. W
l 1*
43 j
l
A
l
l
3
ä .
‘ l
t` l
`I I x -‘:;~ J