HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 47

JPEG (Deze pagina), 877.41 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

volg van hun vader. Maar Fergus zelf werd vergeefs
ezocht.
§’Veldra werden nu ook, nog zeer ver, drie strijd-
wagens zichtbaar. Zjj, die op de muur stonden, vroe-
gen elkander reeds a , of dit nu de zonen van Usnach {
waren. Doch nog voor men zekerheid had, zag men, ‘
A tegemoetrijdend de zonen van Fergus, Fiacha, de
. zoon van Concobar. Er was een stijgering van paar- 9
j _ den, een dreunend breken van de snelheid der nade­ _ M
,‘ . rendewagens.Toen stonden zij tegenover elkander stil. . A
j Fiacha sprak tot hen, en FergUs’ zonen stelden haa- E
stige, verwarde vragen, maar men kon hun woorden ~
[ niet vangen. Fiacha, na nog eenmaal gesproken te j
. hebben, wendde zijn wagen, en reed snel terug naar
` de poort van Emain Macha. X.
j Woedend zetten Fergus’ zonen daarna de paarden +
jg aan en in driftige vaart reden zij door, gevolgd door [
.l de krijgslieden van hun vader. Toen zij onder de mu- lj
{i ren voorbijreden zag men hun gelaten. Men vroeg Q
. zich af, waarom deze norsch waren en somber. En
I verwarde verbazing was er toen men zag, dat zij de
j` poorten van Emain Macha rechts lieten liggen, en · j
§ snel doorreden in de richting, waar de Roode Burcht, ._j
` de oude woning der krijgslieden van Ulster, stond. . r Yi
E Hen naziende, hoorde men van ver het geluid van I
ll een nieuwe nadering. Men schrok op, en liep dicht r .
i` op elkander te hoop aan de rand van den muur. ‘De j j
f zonen van Usnach! De zonen van Usnachl’ Men y
zeide het elkander met haastige,ingehouden stemmen.
· ’ Maar fel van verwachting waren de oogen, die uit- ik
" zagen naar het oosten, naar den avond, die waaiend
41


t t 4
- ""