HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 46

JPEG (Deze pagina), 812.25 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

III. HET E ZONEN VAN USNACH WA-
;__ _ VERRAAD. ren teruggekeerd. Binnen de muren
? van Emain Macha was de tijding
I gekomen van hun nadering. Toen
’ , waren velen komen staan op de
·j g uiterste ringmuur. Krij gers met hun
; _ vrouwen en de jonge vrouwen, allen A
T die Noisa en zijn broeders gekend hadden in de jaren .
r { van hun krijgsmanscha en jeugdigen roem, toen zij _
_? met Cuchulainn van Miitrhevna, en Fergus, en Conal 1
· Carnach de zuilen waren van het koningschap. Het I
’ was een schoone, feestelijke groep, staande op de j
‘ zware ringmuur, steil boven dat wijde land. De lan e, i
. kleurige mantels en gewaden woeien uit in het licït,
" I en er was drukke wisseling van stemmen, zware en ‘
E gouldene, die de wind verwoei langs die hooge smalle l
` Q. i boc t. 2
. { Maar laat in den middag werd in de richting van den
avond een stofwolk zichtbaar. Allen zwegen, en E
_.·A` wijzend strekten zij hun armen oostwaarts, en negen j
ii zich, uitziende over de landen. Het was een snelle j
jrj j ‘ nadering. Het dreunen van strijdwagens werd hoor- ‘
{ ., baar. Weldra brak het onstuimig geweld van de voor- {
I , sten door de stofwolken uit in de helderheid van het K `
,­ · o en licht. lr
` - » Lliiid en kort klonk gejuich van de muur der konink- jl
. lijke veste. Men had de beide zonen van Fergus her- {1
j kend. Zij stonden achter de rennende paarden uit de
` de wervelende wagens overeind, houdend de lange,
l rukkende toomen in hoogen greep. Kort achter hen · l
jj volgden in lange rijen wagens krijgslieden uit het ge- °'
I
G

‘: .
, jj
g‘r‘ {
; Y _i_` i
??·ïaj§*‘5l; l ‘