HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 42

JPEG (Deze pagina), 857.07 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

l
j dierbaar was als zijn eigen zonen. En voor hen uit
liepen de drie broeders met de zonen van Fergus. Zij
_ Y kon nauwelijks meer besefïen, dat die tocht ging naar
_ S den dood en de donkere stilte van het graf. Want in
` `. het weer, in de dwalende wind, in de zeilende wolken
>_ ‘ en het koele waaierige zonlicht, vierde het leven dien
morgen aller dingen voorbijgaan in een spel zoo on-
" I bekommerd en ijl en doelloos, dat het wel scheen of
Q` er nooit iets bestaan had, noch ooit iets meer gebeu­ _
_ ;Q ren zou, na dit loopen over de heuvelen zeewaarts
I naar een schip. En Deirdre voelde zich loopen, en
' zij hoorde de stem van Fergus. Soms woei zijn man-
tel tegen haar arm.
Een eindweegs vooruit liepen Noisa en Ardaan en
Y ` Anla met de zonen van Fergus, en zij keek naar de
; zwierige, sterke gang van deze mannen, en de waai-
. i ingen van hun mantels, en de schitteringen der vele
j groote wapenen, die zij meedroegen. Soms woei het
M · lijde geluid van hun stemmen even om haar hoofd,
j of het geblaf van de honden, die ver vooruit waren. En .
_ j. zij zag hoe de schaduwen der lichte wolken heen-
’· S trokken over de heuvelen, en al loo ende en ziende
naar die dingen, scheen het haar alsofp hun aller leven
V l··· , ­ i daar door het ijle spel van zon en wind voorbijtrok x
als een schaduw. En het vroege, koele licht dwaalde
‘ ’ waaiend aan, en het woei door haar oogen in, en door
haar heen, en het liet haar ijl en onwezenlijk, loopen-
, · de met deze mannen, die zij hoorde lachen en spre-
ken van het schoone leven. En dit alles scheen haar,
j terwijl het gebeurde, al reeds lang geleden, en nau-
Q welijks nog maar een herinnering.
ji 26 ‘
çïjï ,/jj _
.