HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 40

JPEG (Deze pagina), 810.49 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

men aanvliegen uit Ierland hierheen. Zij brachten
. , _ elk een droppel honing. Maar toen zij weer heenvlo­ `
_ ' " gen in de richting vanwaar zij kwamen nam elk een
_ ‘ droppel bloed mee’.
Noisa lachte, envroeg:
I F ‘Wat is de beteekenis van zulk een droom ?’
Zij zag haar minnaar aan, en antwoordde:
J ‘Zoet als honing is de belofte, die de koning zendt
I naar dit eiland. Maar buiten de muren van Emain _
« I Macha zal zijn verraad zijn zoo rood als het bloed
' van de zonen van Usnach !’
Toen stampte Fergus ongeduldig.
13 ‘Luister naar mij,’ riep hij uit. Ik zeg u, dat de koning
. waarheid spreekt. Ik sta daarvoor in met mijn zwaard !
V En wat is in haar woorden dan onrustig slapen en de
weemoed van een vrouw? Maar ik was er toen Con-
cobar zwoer bij de donkere aarde onder zich, bij de
.. f _ lichte hemel boven zich en bij de baan van de zon
. naar het Westen’.
,,~« __,., Toen lieten zij haar staan met de honden.
i En zij gingen naar de woning, om de toebereidselen
{ QS I te maken voor het vertrek. Dat zou den volgenden
j'.`_ ­ _'.i v morgen zijn.
i,‘­¥ · Er werd dien dag niet meer gesproken over de be- `
.i Qïï"` lofte van Concobar. Er was een gedurige bedrijvig-
~ heid en haast om de din en in gereedheid te brengen.
i Dien laatsten nacht op äiet eiland van hun liefde lag
. Noisa verloren in een diepen slaap. Maar Deirdre,
I vroeg ontwaakt uit een droom van groote somberheid, I
{ lag de lange uren der duisternis naast hem, roerloos ä
i` en met open oogen. Zij voelde hoe de stilte om haar I
34